BOZP

  V oblasti zabezpečení povinností zaměstnavatele v problematice bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci zaměstnanců nabízíme zajištění komplexních služeb. Jistě víte, že podcenění těchto povinností vyplývajících ze současné právní úpravy se nemusí vyplatit.


  V oblasti BOZP zajišťujeme:

  • úvodní odborný audit, prohlídku pracovišť, kontrolu stávající dokumentace s následným návrhem opatření k odstranění nedostatků
  • roční prohlídky pracovišť dle zákoníku práce a periodické prohlídky dle dohody s pojmenováním zjištěných závad
  • zavedení systému vstupních instruktáží nových zaměstnanců o BOZP, včetně zpracování podkladů pro školení
  • školení zaměstnanců
   • školení vedoucích zaměstnanců, jejich pravidelné seznamování s novinkami a změnami v oblasti BOZP
   • školení zaměstnanců, případně i provádění vstupních školení zaměstnanců
   • odborná školení zaměstnanců:
   • pravidelná školení zaměstnanců společnosti dle specifických osnov školení
  • zhodnocení rizik, metodická pomoc při vyhledávání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, zajišťování technických opatření k jejich minimalizaci a zpracování potřebné dokumentace
  • interní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných prostředků zpracovaný na základě zhodnocení rizik, jehož součástí je i návrh na přidělování mycích a čistících prostředků, ochranných nápojů. Metodická pomoc při zavedení systému přidělování stanovených OOPP zaměstnancům
  • návrh zařazení zaměstnanců do kategorií, zpracování potřebných dokladů a evidence rizikových prací
  • harmonogram revizí a oprav vyhrazených technických zařízení a technických zařízení na pracovištích společnosti
  • evidence a registrace pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracování potřebné dokumentace, její aktualizování dle současné právní úpravy, zavedení knihy úrazů na pracovišti, spolupráce při vyšetřování příčin pracovních úrazů, sepisování záznamů o pracovních úrazech, pomoc při výpočtu odškodnění zaměstnanců
  • státní odborný dozor nad bezpečností práce – spolupráce a účast při kontrolách
           Ceny za plnění jednotlivých úkolů jsou stanovovány individuálně pro jednotlivé klienty a jsou závislé na rozsahu a                   druhu provozovaných činností. Spolupráce je možná formou dílčích objednávek nebo na základě smluvního vztahu.

  POŽÁRNÍ OCHRANA

  Povinnosti v oblasti požární prevence pro vás vyplývají ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky, a to bez ohledu na rozsah a druhy vámi provozovaných činností.

  V problematice požární ochrany zajišťujeme:

  • provedení vstupní preventivní požární prohlídky (auditu), výsledkem je předání zprávy, která obsahuje kompletní přehled o závadách a nedostatcích, společně s návrhy na jejich odstranění
  • na základě skutečností získaných při kontrole začlenění provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí
   • bez zvýšeného požárního nebezpečí
   • se zvýšeným požárním nebezpečím
   • s vysokým požárním nebezpečím
  • dokumentaci požární ochrany v potřebném rozsahu
  • školení o požární ochraně: školení zaměstnanců o PO, školení vedoucích zaměstnanců o PO, odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek, odbornou přípravu preventisty PO
  • vybavení prostor hasicími přístroji a bezpečnostním značením
  • harmonogram nutných revizí, které se týkají vaší činnosti, revize případně i zajistíme

Pošlete nám poptávku

Napište nám

Máte dotaz nebo hledáte specialistu učetnictví?
Na vaší zprávu odpovíme nejpozději do 24 hodin.

Chci poslat zprávu

Zavoláme vám

Nechte nám vaše telefonní číslo, ozveme se vám.

Nebo volejte
603 226 003

Vyplňte jednoduchý formulář a my se vám ozveme