Tabulkové shrnutí režimů A a B

Důvod překážky v práci/ výše náhrady mzdy

Příspěvek

Popis situace

§ ZP

Výše NMZ

Výše příspěvku měsíčně

Prokázání/ poznámka

A

Překážky v práci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví

§192 a 208 ZP

překážky v práci

60 % PVZ karanténa

100 % PVZ uzavření provozu

80 % NMZ a odvodů

max. 39 000 Kč

Rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o nařízení karantény zaměstnanci.

Doklady prokazující faktické omezení nebo uzavření provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví (viz Tabulka č. 2). Příspěvek bude poskytován výhradně za dobu platnosti mimořádných opatření uzavírajících vybrané provozovny zaměstnavatele.

B

Překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s nákazou COVID-19.

Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele.

§ 207, 208 a 209 ZP

překážky v práci na straně zaměstnavatele

60–100 % PVZ

dle překážky

60 % NMZ a odvodů

max. 29 000 Kč

Doklady prokazující vyplacení náhrady mzdy, včetně provedení zákonných odvodů (v rámci následné kontroly, viz Tabulka č. 2).

NMZ = náhrady mzdy
PVZ = průměrný výdělek zaměstnance
ZP = zákoník práce

Tabulka č. 2: Přehled vyžadovaných dokladů, které zaměstnavatel doloží v jednotlivých fázích administrace

FázeŽádost/ dohodaVyúčtováníKontrola (následná)
Vyžadované doklady

Automatická kontrola

 • identifikační údaje
 • oprávněnost osoby k zastupování zaměstnavatele

Zaměstnavatel doloží 

 • doklad o bankovním účtu
 • případně plnou moc k zastupování

Automatická kontrola

 • existence pracovně právního vztahu


Čestné prohlášení

 • vyplacených náhradách a provedených odvodech
 • existenci vzniku překážky v práci a době jejího trvání
 • čestné prohlášení, že vynaložené mzdové prostředky, které jsou předmětem vyúčtování, nejsou kryty jinými veřejnými rozpočty,
 • čestné prohlášení je součástí vyúčtování, ztvrzením vyúčtování (elektronický podpis, vložení do datové schránky) automaticky zaměstnavatel podepisuje čestné prohlášení


Zaměstnavatel ve vyúčtování uvede v případě režimu A příslušné krizové opatření (usnesení vlády), resp. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické stanice, podle kterého byl nucen uzavřít provoz či omezit jeho činnost.


Zaměstnavatel uvede pouze číslo příslušného usnesení nebo číslo jednací příslušného dokumentu.

ÚP ČR ve spolupráci se SUIP bude dbát na důslednou průběžnou, ale zejména následnou kontrolu.


Při kontrole bude zaměstnavatel prokazovat zejména

 • pracovní smlouvy,
 • vnitřní předpisy upravující překážky v práci, dohody s odborovými organizacemi opravňujícími k výplatě snížené náhrady mzdy v souladu se ZP, 
 • nařízení karantény zaměstnanci, překážku v práci v důsledku péče o dítě,
 • mzdové listy a evidenci docházky prokazujícími vznik překážky v práci a vyplacení příslušné náhrady mzdy v souladu se ZP,
 • výpisy z účtů prokazujícími výplatu náhrad mezd zaměstnancům a provedení odvedení odvodů,
 • v případě vzniku prostoje (§ 207 písm. a) ZP) či částečné nezaměstnanosti (§ 209 ZP) zaměstnavatel rovněž doloží doklady prokazující vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod., tj. doloží skutečnost, že skutečně vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele.


Kontrolu v oblasti dodržování pracovněprávních vztahů bude provádět SUIP. Kontrola bude prováděna následně, v případně důvodných pochybností však ÚP ČR ve spolupráci se SUIP provede průběžnou kontrolu. Kontrolní činnost bude navázána na vrácení příspěvku, konkrétní důvody vedoucí k povinnosti vrátit příspěvek budou sjednány v dohodě.

Program Antivirus bude spuštěn dne 06.04.2020 přes příslušné úřady práce ! ! !

Napište nám

Máte dotaz nebo hledáte specialistu učetnictví?
Na vaší zprávu odpovíme nejpozději do 24 hodin.

Chci poslat zprávu

Zavoláme vám

Nechte nám vaše telefonní číslo, ozveme se vám.

Nebo volejte
603 226 003

Vyplňte jednoduchý formulář a my se vám ozveme